Imprint

Francotyp-Postalia Sverige AB

Voltavägen 17 168 69 BrommaTel:

010-484 30 00

E-post:info@francotyp.com
Säte:Stockholm
Org. nr: 556761-4523
Vat-nr:SE556761452301
VD:Niklas Lundén
Innehållsansvarig:
Niklas Lundén

Produkten är tillverkad av: 

FP Mentana-Claimsoft GmbH


Bad Salzdetfurth/Niedersachsen

Griesbergstr. 8

31162 Bad Salzdetfurth

Germany

Telefon: +49 5063 - 277 44 0

Telefax: +49 5063 - 277 44 50


Berlin/Fürstenwalde

Trebuser Str. 47, Haus 1

15517 Fürstenwalde

Germany


E-Mail: info(at)mentana.de

De-Mail: info(at)mentana.de-mail.de

Web: www.mentana-claimsoft.de


VD: Stephan Vanberg, Patricius de Gruyter

Register court: Frankfurt / Oder

Register number: HRB 13886

Value-added tax ID No.: DE 224 542 346


Produktrelaterad juridisk information 

De tjänster som erbjuds av Mentana-Claimsoft GmbH (intermediärportaler och signaturprodukter) är så långt det uttryckligen anges, lämpligt för generering och bearbetning av kvalificerade signaturer i den mening som avses i art. 3 nr 12 förordning (EU) nr 910/2014 (eIDAS-förordningen). Dessa signaturer skapas med hjälp av en säker signaturskapningsenhet och en säker signaturapplikationskomponent.


Följande produkter används: 

• AutoSigner

• OfficeSigner


Övervakningsorgan enligt 2 § VDG

Uppgifterna för tillsynsorganet för kvalificerade signaturer och stödjande produkter i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 910/2014 (eIDAS-förordningen) och 2 § punkt 1 i den tyska förtroendelagen (VDG) utförs av Bundesnetzagentur som federal myndighet inom ramen för ansvaret för Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, baserad i Bonn, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Tyskland, tel: +49 228 14 -0, www.bundesnetzagentur.de.

I den mån produktbeskrivningar av "kvalificerade elektroniska signaturer, elektroniska tätningar eller elektroniska tidsstämplar av ackrediterade kvalificerade förtroendeföretag" (artikel 21.2 i samband med artikel 3 nr 16 a i eIDAS-förordningen) påpekas att Mentana -Claimsoft GmbH själv inte är en ackrediterad kvalificerad förtroendeleverantör för att skapa elektroniska signaturer, elektroniska tätningar eller elektroniska tidsstämplar men ger användaren en juridiskt kompatibel infrastruktur för upphandling och hantering av dessa signaturer, tätningar eller tidsstämplar (säker signatur applikationskomponent).


Övervakningsmyndighet enligt 5 § TMG

Den ansvariga tillsynsmyndigheten för De-Mail-tjänster är Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), baserad i Bonn, Godesberger Allee 185-189, 53175 Bonn, Tyskland, tel: +49 228/99 9582 -0, www.bsi.bund.de.


Upphovsrätt 

Den här webbplatsen och alla artiklar och illustrationer som finns där finns skyddade av upphovsrätten. Användning utanför de begränsade gränserna för upphovsrätten är förbjudet utan föregående skriftligt samtycke från FP Mentana-Claimsoft GmbH. Reprinting och spridning samt elektronisk arkivering och elektronisk innehållsgivning är endast tillåtet med föregående skriftligt tillstånd från FP Mentana-Claimsoft GmbH. Alla rättigheter förbehållna.


Varumärken och industriell äganderätt 

Alla varumärken och egentliga namn som nämns på den här webbplatsen samt den rättsliga egenskapen hos respektive tillverkare eller ägare är skyddade, även om det inte är separat märkt. Systemet är utvecklat med e-XV2.


Konsumenter

Alla erbjudanden är uteslutande riktad till medlemmar i de liberala yrkena (avsnitt 1 PartG) eller företag som är handlare i den mening som avses i den tyska handelslagen. Konsumenterna är undantagna från att använda denna tjänst. Konsumenter som använder tjänsten lämnar emellertid frivilligt till HGBs strängare lagregler som gäller för handlare.