FAQ

Frågor & Svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

FP Sign kan användas för att underteckna PDF-filer, inklusive PDF / A-1b och PDF / A-3-format. Detta garanterar läsbarhet för en retentionstid på upp till 110 år, och dokumenten visar omedelbart en efterföljande ändring genom signaturen (integrationsskydd). Dokument som skrivs med FP-Sign kan sedan arkiveras på ett revisionssäker och GoBD-kompatibelt sätt och uppfylla alla lagkrav för lagring av dokument.

För att tillhandahålla ett dokument med en avancerad eller kvalificerad signatur via FP Sign, finns det flera alternativ:

a) Den kvalificerade elektroniska signaturen (qeS)

Den kvalificerade elektroniska signaturen är den högsta och säkraste signaturnivån i Europa. Om användaren redan har en kvalificerad elektronisk signaturenhet kan FP-teckningsklientprogrammet användas, vilket genererar signaturen med hjälp av det kvalificerade nyckelmaterialet, inklusive certifikatet (utfärdat av ett förtroendecenter som e-försegling eller personligt intyg). Mentana-Claimsoft är tillgängligt för att hjälpa företag att förvärva kvalificerade elektroniska signaturmaterial från ett trustcenter.

Om användaren inte redan har en egen kvalificerad elektronisk signatur kan han kontakta en mellanhand som Mentana-Claimsoft och utfärda en fullmakt. Tack vare denna fullmakt kan signaturexperterna från Mentana-Claimsoft skapa en mellanhands signatur i enlighet med den (EU) nr 910/2014 i användarens namn.

b) Den avancerade signaturen

Användare som inte redan har ett avancerat signaturcertifikat kan köpa det här från Mentana-Claimsoft. Den avancerade signaturen sparar avsändaren och mottagaren samma integritet (oförmåga) som den kvalificerade elektroniska signaturen, men på en lägre säkerhetsnivå, till exempel genom en enkel lösenordsverifiering. För ett stort antal dokument är den avancerade signaturen lagligt giltig i Sverige.

Mottagaren har flera alternativ.

a) Han kan avvisa underskrift av ett dokument och skicka en anledning till det.

b) Om till exempel följande ändringar ska införas i ett kontrakt kan mottagaren infoga korrigeringar i dokumentet som ska signeras och ladda upp, signera och skicka den nya PDF-filen till avsändaren för en ny signatur.

c) FP Sign kan också användas för att utbyta skrivbara PDF-filer, eftersom de exempelvis används som sjukförsäkringsfrågor. De färdiga frågeformulären kan behandlas, undertecknas och återlämnas till sjukförsäkringsbolaget via FP Sign.

De kvalificerade signaturerna i FP Sign skapas med Mentana Claimsoft-produkterna AutoSigner och OfficeSigner, och båda programmen är godkända av Federal Network Agency (ABnetzA).

Den rättsliga grunden för tillverkarens deklaration är artikel 17.4 andra meningen i underteckningslagen i samband med artikel 15.5 första meningen i underteckningsförordningen.

Dessutom har AutoSigner ansetts kvalificerad som kvalificerad leveransservice för elektroniskt registrerat mail i eIDAS-kvalifikationssystemet. Som en slutgiltig säkerhetsfunktion kan det undertecknade dokumentet verifieras / verifieras och medföljande logg visar säkerhetsavståndet.

FP Sign uppfyller kraven i eIDAS, som har trätt i kraft sedan den 1 juli 2016, för de PaDES-signaturer som används (ETSI TS 119 142-1 eller DIN EN 319 142-1: 2016-08). eIDAS erbjuder användarna den stora fördelen med ett europeiskt rättsligt skydd. Betongapplikationer är till exempel gränsöverskridande affärsrelationer.

Säkerhetsnivån, och därmed beviset och lagenligheten hos ett dokument, kan bestämmas av användarna själva genom att välja signaturtypen. För att kunna presentera ett lagligt, läsbart, icke-manipulerbart dokument är det i många fall tillräckligt med en avancerad signatur, som har skett via FP Sign. Anledningen: FP Sign lagrar hela aktivitetsloggen i varje dokument. Giltigheten och därmed integriteten av signaturen bekräftas i historien

Avsändaren anger den signaturnivå som mottagaren ska skriva under. Mottagaren öppnar länken till dokumentet som skickas till honom och kan skriva under det med ett klick. För att signera ett dokument behöver mottagaren inte registreras med FP Sign eller ha licens för FP Sign eller speciell programvara.   

Via FP Sign kan dokument undertecknas med den avancerade signaturen när som helst och från olika mobilterminaler.

FP Sign utvecklades i Tyskland av Mentana-Claimsoft GmbH, ett dotterbolag till Francotyp-Postalia Holding AG. Mentana-Claimsoft har specialiserat sig på utveckling av elektroniska signaturer sedan starten 1996. För sina tjänster såsom FP-Sign använder Mentana-Claimsoft datacenter i Tyskland, som är certifierade av Federal Office for Information Security (BSI). Dessutom kan kundens egen lagringsinfrastruktur anslutas.

Mottagaren kan identifieras med en mobil TAN-metod och med en video-ident-metod. I båda fallen måste avsändarens e-postadress och mobilnummer vara känt. När det gäller videoidentifieringsproceduren kräver mottagaren ett giltigt ID eller pass. På detta sätt är det dubbelt sågat att det är rätt mottagare.

För att elektroniskt kunna skriva och byta dokument med FP-Sign måste avsändaren ha ett FP Sign-konto. Detta kan redan integreras i befintliga CRM- eller ERP-program som en del av en företagslösning. Alternativt kan användarna också logga in direkt via portalen www.fp-sign.se och skapa ett konto.