fp_sign_hp_header_legal-SE.jpg

Utmaning

Ofta finns ett spontant krav vid hög arbetsbelastning eller ett behov av att kompensera för långvarig frånvaro att tillsätta tillfällig / vikarie-personal snabbt. Ofta kräver företagen tillfällig anställning av externa medarbetare för att upprätthålla sin service / prestationsnivå. Här blir ofta problemet kontraktsskrivning, detta tar i allmänhet tid, och kan ställa till problem.

Personal2.jpg

Avtal om tillfällig personal måste göras skriftligt och undertecknas av företaget med tillfälligt anställda. Handlingarna skickas oftast med post till företaget som tillhandahåller tillfälligt anställda, kontrolleras, signeras och returneras sedan. Denna process kräver inte bara en lång ledtid - förutom porto finns det också höga materialkostnader. Med den digitala signaturlösningen FP Sign gör att du kan följa bestämmelserna på extremt kort tid och låg kostnad. Med FP Sign-kontrakt kan du signera online utan förlust av tid. Snabbt och säkert. Resultatet: Din personalstyrning blir digital och flexibel.

Vill du veta mer om FP Sign? Kontakta oss!

*Dessa fält måste fyllas i.