FPsign_visual_3-SE.jpg

Din uppgift: Inse effektiviseringspotentialen inom transport

I den digitala eran förlitar sig fraktbolag, grossister och logistikföretag på elektronisk orderhantering och fakturering. Dock använder sig många av dessa bolag fortfarande av fysisk dokumentation för att signera fraktdokument. Dessa dokument måste sedan matas in i det elektroniska orderhanteringssystemet. Genom att digitalisera denna process kan bolag inom dessa branscher spara mycket tid, ansträngning och pengar.

Lösningen: Digital signering med FP Sign

FP Sign digitaliserar hela logistikkedjan.

Logistik2.jpg

Orderhantering utan media diskrepanser

Elektronisk signering kan användas för att reducera berg av papper och att minimera hanteringstider mellan leveranspersonal och back-office.


Det kommer inte längre att finnas något behov av manuell orderläggning. Med FP Sign kan logistikföretag bli ännu mer kundorienterade genom transparentare och snabbare interna processer.

Dina fördelar 

  • Created with Sketch. Juridiskt hållbar digital signering av följesedlar samt levarans- och fraktdokument
  • Created with Sketch. Snabbare processer genom mindre pappershantering utan media diskrepanser
  • Created with Sketch. Högsta Tyska säkerhetsstandarder
  • Created with Sketch. Optimal användarvänlighet och kan användas överallt
  • Created with Sketch. Enkel att integrera med befintligt affärssystem
  • Created with Sketch. Omfattande konsultation och personlig service

Vem kan dra nytta av FP Sign?

Created with Sketch.

Fraktbolag

Vill du veta mer om FP Sign? Kontakta oss!

*Dessa fält måste fyllas i.