FPsign_visual_2-SE.jpg

Digital skadehantering och ekonomiförvaltning med FP Sign

Med den digitala signeringslösningen FP Sign är det möjligt att signera skaderapporter, dokument, öppnande av nya konton samt fullmakter och skicka dem direkt till finansinstitutet eller kunden för motsignering. Långdragen korrespondens undviks, tidsbegränsningar övervakas och du sparar pengar!

I framtiden blir kundkontakten digital!

FP Sign främjar juridiskt hållbar ekonomisk förvaltning

Mann_Auto_Webvisuals_1000x600px1.jpg

En bred variation av applikationer för bolag inom finanssektorn

Om en försäkringsrelevant skada sker så är försäkringstagaren skyldig att omgående rapportera skadan. Dock måste försäkringsbolaget direkt få ta del av alla information som krävs för att utvärdera skadan och skadebeloppet. Samtlig dokumentation måste vara komplett och signerad. Detta skapar inte bara kostnader för försäkringstagaren och försäkringsbolaget, utan leder ofta till att angivna tidsfrister överskrids.


Revisionskonsulter upplever liknande utmaningar. Endast efter att en kund har signerat ett representationsavtal kan revisionsbyrån kontakta skatteverket med auktoriteten att representera kunden. Många revisorer har redan digitala processer på plats, så som hantering av kvitton och dokument. FP Sign kan användas för att digitalisera och hantering ytterligare steg från orderhantering till inlämnande av skattedeklaration.

Mann_Auto_Webvisuals_1000x600px2.jpg

Vägen är tydlig för juridiskt hållbar, molnbaserad datahantering.

Banker drar också nytta av FP Sign på många sätt. Oavsett om det gäller dokument för kontohantering, låneansökningar, försäkringsavtal eller juridiskt krävda konsultationsprotokoll så kräver kunders kontakt med banker störa mängder pappersarbete.


Eftersom FP Sign eliminerar behovet av papperkopior kan konsulter designa sina erbjudanden till att bli mer kundorienterade och transparenta. Detta sparar tid både för banken och kunden!.

Vem kan dra nytta av FP Sign?

Created with Sketch.

Försäkringsbolag och dess kunder

Created with Sketch.

Banker

Created with Sketch.

Revisorer

Vill du veta mer om FP Sign? Kontakta oss!

*Dessa fält måste fyllas i.